SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วินเนอร์ไวด์เวิร์ล จำกัด
บริษัท วินเนอร์ไวด์เวิร์ล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547073830
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 432 ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 2-533-6195-98
แฟกซ์ : 02-533-6199
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ูธุรกิจขายตรง จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

Links