SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วังพุดตาล จำกัด
บริษัท วังพุดตาล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575544000153
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : เลขที่ 7/7 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ : 0-5376-5094
แฟกซ์ : 0-5376-5140
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งกาแฟชาโกโก้

Links