SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เคอร์รี่ แอนด์ สไปร์ จำกัด
บจ.เคอร์รี่ แอนด์ สไปร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105534121415
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 1 ถนนสวัสดิการ 2 ซอย 9 ต.หนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : 0-2421-1453
แฟกซ์ : 0-2421-0909
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ผลิตเครื่องปรุงสำเร็จรูป

Links