SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125551000787
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 93/7 หมู่ที่ 5 รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2924-6299
แฟกซ์ : 0-2924-6710
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


Links