SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท วรรณภพ จำกัด
บริษัท วรรณภพ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105545015760
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 129/38 หมู่ที่ 1 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-3356
แฟกซ์ : 0-2805-3357
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links