SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ลิตเติ้ลฟาร์ม โกลเบิล จำกัด
บริษัท ลิตเติ้ลฟาร์ม โกลเบิล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551005622
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : เลขที่ 5/1 พิษญุโลก ต. อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2149-4115
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว หรืออาหารแห้ง)

Links