SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107538000568
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 236 นิคมอุตสหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-3610-24
แฟกซ์ : 0-2324-0640
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช เนยเทียม และไขมันผสม

Links