ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด
บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532010241
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : เลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ทางหลวง NO. 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5358-1168-71
แฟกซ์ : 0-5358-1179
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง


Links