SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ลองเยียร์ แสตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ลองเยียร์ แสตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546040334
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 141 หมู่ที่ 42 รามคำแหง ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2732-3767
แฟกซ์ : 0-2732-3766
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 จำหน่ายอาหารสำเร็จรูป


Links