SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท รีเบิร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท รีเบิร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548070222
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 1/123 โชคชัย 4 ต.ลาดพร้าว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2734-7611
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการค้าเครื่องบริโภค ประเภท น้ำซอส เครื่องปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป

Links