SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ยูนิเกรน จำกัด
บริษัท ยูนิเกรน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531022319
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 156 เฉลิมเขต เฉลิมเขต ต.เทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2811-9670
แฟกซ์ : 0-2811-9674
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links