SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105504000440
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 177 ชั้น 9 ราชวงศ์ ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2394-0331-5
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

Links