SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เครือข่ายพลังงานทดแทน จำกัด
บจ.เครือข่ายพลังงานทดแทน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 249/28 หมู่บ้านมิ่งเมืองธานี ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 02-729-4485
แฟกซ์ : 02-729-4480
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สมุนไพรแปรรูป ยาสมุนไพรทุกชนิดทุกประเภท

Links