SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท มีฟาร์มสุข (ไม่ ) จำกัด
บริษัท มีฟาร์มสุข (ไม่ ) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115553014173
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 1912/1 หมู่ที่ 1 ต.สำโรงเหนือ อ.อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร 10270
โทรศัพท์ : 08-1822-7924
แฟกซ์ : 0-2744-3556
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การสีข้าว

Links