SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เครปเปอรี่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555054733
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 77/98 ซอยพฤกษชาติ ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 0-2909-8525
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ปลีก ส่ง ขนมเค้ก

Links