SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท มหาสมุทรค้าข้าว จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105525010576
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 21-25 มิตรพันธ์ ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2815-2556
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links