SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท มรกต อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท มรกต อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537001293
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 2 วัดสำโรงใต้ ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2626-0999
แฟกซ์ : 0-2626-0912
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

Links