SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด
บริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0835545004648
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 35/4 หมู่ที่ 1 เทพประทาน ต.รัษฐา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7625-2799
แฟกซ์ : 0-7625-2798
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ

Links