SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105536120467
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 2210/39-40 นราธิวาสราชนครินทร์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2770-8888
แฟกซ์ : 0-2770-8889
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

Links