SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ฟู้ดส์ แมชชินเนอรี่ จำกัด
บริษัท ฟู้ดส์ แมชชินเนอรี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905548001738
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 607/50 กาญจนวานิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์ : (66)-0-74250457
แฟกซ์ : (66)-0-74250458-9
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเครื่องดื่มและ ยาสูบ

Links