SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0325548000303
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 60 หมู่ที่ 17 สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉลียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4414-3199
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การสีข้าว

Links