SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เคมแม็ก แอนด์ไฟท์เปอร์ จำกัด
บจ.เคมแม็ก แอนด์ไฟท์เปอร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544021529
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 7/2 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 ต.บางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 0-2295-3687
แฟกซ์ : 0-2295-3692
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Links