SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537067527
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 20 อ่อนนุช อ่อนนุช ต.- อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2721-7031-4
แฟกซ์ : 0-2721-7646
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง


Links