SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พีที ฟู้ดสตัฟส์ จำกัด
บริษัท พีที ฟู้ดสตัฟส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105533146651
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 99/30 หมู่บ้าน 99 งามวงศ์วาน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-0900
แฟกซ์ : 0-2941-0901
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ

Links