SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พีแอนด์เอส สยามฟู้ดส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544049229
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 323 ชั้น 32 สาทรใต้ ต.ยานนาวา อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2673-9246
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออกข้าว อาหารแห้ง

Links