SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พี เอ พลัส จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105535136220
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ที่ 11 ต.ดงมูลเหล็ก อ.อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5672-6249
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

Links