SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พี เอ บี มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พี เอ บี มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105535165050
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 37 ทุ่งเศรษฐีแยก 3 บางนา-ตราด ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2337-5038
แฟกซ์ : 0-2337-5157
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ


Links