SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105524027815
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 68/10 บรมราชชนนี ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 66-2441-3595-8
แฟกซ์ : 66-2441-3594
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

Links