SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พัฒนาพูนผล จำกัด
บริษัท พัฒนาพูนผล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530024504
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 325/8-10 หมู่ที่ 6 56 พหลโยธิน ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2531-1379
แฟกซ์ : 0-2993-6088
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

Links