SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105529026655
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 44/2-3 เจริญกรุง 69 ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-3483-6788-90
แฟกซ์ : 0-3483-6316
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง


Links