SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537057467
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 พระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-812-457-8
แฟกซ์ : 034-812-459
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

Links