SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนิสา จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนิสา จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547069981
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 87 ช่างอากาศอุทิศ ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2565-3247
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น


Links