SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775528000011
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 5/29 ณ ระนอง ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-3268-1268-71
แฟกซ์ : 0-3268-1351
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

Links