SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ปาล์มออยล์เอ็นเนอร์ยี่อินดัสทรี จำกัด
บริษัท ปาล์มออยล์เอ็นเนอร์ยี่อินดัสทรี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0765549000494
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 77/63 ต.คลองต้นไทร อ.คลองต้นไทร จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2440-0044
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตน้ำมันปาล์ม

Links