SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ปราณบุรี สับปะรดกระป๋อง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775530000065
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 231 หมู่ที่ 4 เพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 0-3262-1588
แฟกซ์ : 0-3254-4454
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

Links