SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ปราณบุรี ฟรุ๊ต โปรดักซ์
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775542000324
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 28/11 รามคำแหง ต. อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 08-9777-1229
แฟกซ์ : 0-2729-8870
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

Links