SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บุรีรัมย์ สหสิน ข้าวไทย จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0315546000039
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 47/105 ตานี ต. อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4460-2493-4, 0-4460-2055
แฟกซ์ : 0-4462-5512
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

Links