SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บี บี ซีเฟรช จำกัด
บริษัท บี บี ซีเฟรช จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0835547004459
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 67/372-3 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านธารทองวิลล่า 5 พัฒนาท้องถิ่น ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7624-2495
แฟกซ์ : 0-7639-3519
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ


Links