SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม
บริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547022488
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 27 โซนบีซี ธนิยะ สีลม ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2231-2813-5
แฟกซ์ : 0-2238-2877
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ขายส่ง เครื่องปรุงรส และอาหารสำเร็จรูป

Links