SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เบทเตอร์ เชฟ จำกัด
บริษัท เบทเตอร์ เชฟ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547061459
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 1/4 หมู่ที่ 9 ต.- อ.อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3844-8000
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 จำหน่าย นำเข้า ส่งออก พืชผัก สมุนไพร ผลไม้สดและแปรรูป


Links