SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105528018152
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : เลขที่ 156 107 ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2731-1029
แฟกซ์ :  0-2378-1295
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตชา

Links