SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เคแอนด์โค เซอร์วิส จำกัด
บจ.เคแอนด์โค เซอร์วิส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543024940
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 3276/173 ถนนลาดพร้าว ซอย 130 ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 0-2915-4290
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต ไอศกรีม ไอศกรีมทอด ขนมปัง ขนมหวาน ครีมทาขนม

Links