SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด จำกัด
บริษัท  นอร์ธเทอร์น ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105529041174
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 333/14 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2185 2751-53
แฟกซ์ :  0-2185 2750
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปประเภทซีอิ๊ว

Links