SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นวพล อินดัสทรี จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245537000201
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 6 สุวินธวงศ์ ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3859-2143
แฟกซ์ : 0-3859-2144
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่ง-ขายปลีก อาหารบำรุงสุขภาพ


Links