SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ธารสมุทรฟู้ด จำกัด
บริษัท ธารสมุทรฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530041107
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 30 จรัญสนิทวงศ์ 51 จรัญสนิทวงศ์ ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-3442-5230
แฟกซ์ : 0-3483-9436-7
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง


Links