SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ธนะวาณิช อิมเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ธนะวาณิช อิมเม็กซ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105540007611
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : เลขที่ 120/469 วชิรธรรมสาธิต 12 สุขุมวิท ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2361-1567
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า จำหน่ายส่งสินค้าประเภทครีมเทียม นม และอาหารสำเร็จรูป

Links