SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ทีจี อกริเทรด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548079777
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 1/2 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2884-2061-5
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ

Links