SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ที ซี ยูเนียน โกลบอล จำกัด
บริษัท ที ซี ยูเนียน โกลบอล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107547001024
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 68/1 หมู่ที่ 8 ต. อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-845-270
แฟกซ์ : 034-845-274
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 การขายส่งและการขายปลีกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Links