SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105539050222
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 247 วัดไผ่เงิน 17 ต. อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-6730044-6
แฟกซ์ : 02-2115238
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตปลาหมึกปรุงรสอบกรอบ ผลิตถั่วลิสงเคลือบแป้งอบกรอบ

Links