SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ทวีชัยฟู้ด เมนูแฟคตอริ่ง จำกัด
บริษัท ทวีชัยฟู้ด เมนูแฟคตอริ่ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905539002981
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 289 หมู่ที่ 7 - - ต.กำแพงเพรช อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 0-7449-8719 - 21
แฟกซ์ : 0-7449-8650
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตและขายอาหารบรรจุภาชนะผนึก

Links